Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tin tức

Chiều ngày 24/11/2010, gần 800 sinh viên cùng 150 thầy, cô huấn luyện và 42 sinh viên quốc tế đã tham gia lễ khai mạc Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ XIX năm 2010 (OLP 2010) và kỳ thi Lập trình viên quốc tế ACM/ICPC khu vực châu Á tại trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN.