Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2013-2014

Send to friendPDF version
1. Để chuẩn bị cho học kỳ I năm học 2013-2014, Nhà trường yêu cầu các sinh viên hệ chính quy đăng ký học trực tuyến theo các lớp môn học qua hệ thống phần mềm đào tạo theo địa chỉ: http://daotao.vnu.edu.vn/ 
Để đạt được kết quả mong đợi, sinh viên cần thực hiện theo nội dung sau đây:
 
- Đọc kỹ Sổ tay học vụ năm học 2013-2014 (kèm theo).
- Đọc và nghiên cứu Khung chương trình đào tạo.
- Xem kỹ Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2013-2014 (kèm theo) kết hợp với tư vấn của Cố vấn học tập (CVHT) để lựa chọn môn học và lớp môn học phù hợp.
- Sinh viên bắt đầu đăng ký từ 9h00 Thứ năm, 08/08/2013 ÷ 15/08/2013. Phòng Đào tạo (P. ĐT) tổ chức hỗ trợ trực tiếp đối với những sinh viên gặp khó khăn trong việc đăng ký môn học theo lịch cụ thể sau:


Buổi

Thời gian

Thứ

Ngày

Địa điểm

Ghi chú

1

14h00 ÷ 16h00

5

08/08/2013

PM 202-G2

Yêu cầu sinh viên bằng kép đến một trong các buổi này để được tư vấn về đăng ký học.

2

9h00 ÷ 11h00

6

09/08/2013

PM 202-G2

3

14h00 ÷ 16h00

6

09/08/2013

PM 202-G2
2. Bắt đầu từ Thứ 3, ngày 03/09/2013 sinh viên đi học theo lịch đã đăng ký. Lịch thực hành và bài tập bắt đầu học chậm hơn 1 tuần so với lý thuyết.
3. Ngày 22/08/2013 P. ĐT công bố kết quả đăng ký học học kỳ I năm học 2013-2014 của sinh viên trên Website, sinh viên có trách nhiệm kiểm tra tổng số tín chỉ đã đăng ký, tên của sinh viên trong Danh sách lớp môn học đã đăng ký và loại môn học. Sinh viên có thắc mắc gì thì liên hệ với Phòng Đào tạo, thời gian từ ngày 22/08/2013 ÷ 26/08/2013 qua địa chỉ email: daotao_dhcn@vnu.edu.vn, hoặc nộp đơn tại Phòng 105-E3.
4. Sau khi kết thúc thời gian đăng ký học trực tuyến, sinh viên có nguyện vọng điều chỉnh kết quả đăng ký học phải làm đơn theo mẫu (đính kèm) và có xác nhận của cố vấn học tập. Hạn nộp trước 13/09/2013 tại Phòng 105-E3. Sau thời gian trên P. ĐT không xử lý kết quả đăng ký học và sinh viên phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ của mình./.
Trân trọng thông báo!