Đại học Quốc Gia Hà Nội

Lịch học

Căn cứ thông báo số 55/TB-TTDB&PTNNL ngày 08/03/2016 của Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức thi lại/thi bổ sung kỹ năng mềm cho sinh viên khóa QH-2012-I/CQ trường Đại học Công nghệ, phòng Đào tạo thông báo lịch thi cụ thể như sau:
Để giúp sinh viên làm quen với bài kiểm tra kĩ năng lập trình khi thi vào tập đoàn Samsung (một yêu cầu bắt buộc từ năm 2016 đối với tất cả các ứng viên khi thi tuyển để trở thành lập trình viên của tập đoàn Samsung), Trường Đại học Công nghệ và Công ty TNHH Điện tử Samsung Việt Nam phối hợp tổ chức các khóa học miễn phí Samsung Future Developer tại phòng thực hành Samsung (Phòng 207 Nhà G2 của Trường) vào các ngày Thứ Bảy.

Phòng Công tác Sinh viên xin thông báo kế hoạch triển khai công tác sinh hoạt lớp khóa học, học kỳ I năm học 2015-2016, của sinh viên đại học hệ chính quy và đề nghị các Khoa phối hợp thực hiện Kế hoạch như sau:
Phòng Đào tạo trân trọng thông báo tới sinh viên bậc đại học khóa QH-2012, QH-2013 còn nợ các học phần Giáo dục quốc phòng – an ninh (GDQPAN) công văn số 78/TB-QPAN ngày 29/02/2016 của Trung tâm GDQPAN về việc tổ chức lớp học phần GDQPAN học kỳ II năm học 2015-2016 (công văn đính kèm).
Theo kết quả thống kê đăng ký môn học của sinh viên Đại học hệ chính quy trong học kỳ II, năm học 2015-2016, hiện nay toàn trường có 93 sinh viên (danh sách kèm theo) đã không thực hiện việc đăng ký môn học theo quy định.