Đại học Quốc Gia Hà Nội

Lịch học

1.Để chuẩn bị cho học kỳ II năm học 2015-2016, Nhà trường yêu cầu các sinh viên đăng ký học trực tuyến theo các lớp học phần qua hệ thống phần mềm đào tạo theo  địa chỉ: http://daotao.vnu.edu.vn/ và thực hiện theo các nội dung sau đây: 
Phòng Đào tạo (ĐT) gửi tới toàn thể sinh viên bậc đại học trong trường “Dự kiến Thời   khóa biểu học kỳ II năm học 2015-2016”. Đề nghị lưu ý một số vấn đề sau:
Căn cứ thông báo về việc tổ chức học và thi kỹ năng mềm cho sinh viên của Trung tâm dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, Phòng Đào tạo xin thông báo đến toàn thể sinh viên khóa QH-2012 (danh sách kèm theo) lịch học kỹ năng mềm và lịch thi cụ thể như sau:
Tổ thư ký trân trọng  gửi đến sinh viên danh sách lớp và lịch học chính thức của lớp học thuộc chương trình hợp tác với Công ty TNHH Điện tử SamSung Việt Nam.
Căn cứ công văn số 278/GDTC&TT-ĐT ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao - Đại học Quốc gia Hà Nội về kế hoạch tổ chức lớp học Giáo dục Thể chất cho sinh viên nhóm sức khỏe yếu, Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch cụ thể như sau:
Căn cứ đơn đề nghị mở lớp học phần trong học kỳ I năm học 2015-2016 của sinh viên, phòng Đào tạo (P.ĐT) đã mở các lớp học phần bổ sung trong thông báo số 358/ĐT ngày 22/09/2015. Tuy nhiên, thực tế số sinh viên đăng ký học theo các lớp học phần không giống như số thống kê theo các đơn đề nghị. Vì vậy, P.ĐT thông báo các lớp học phần bị hủy, cụ thể như sau: