Đại học Quốc Gia Hà Nội

Lịch học

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc sử dụng giảng đường 2 (GĐ2) phục vụ cho công tác tuyển sinh sau đại học năm 2016 (đợt 1), phòng Đào tạo xin trân trọng thông điều chỉnh thời khóa biểu của các lớp học phần học ngày 23/04/2016 (trong công văn số 119/ĐT ngày 12/04/2016) tại giảng đường 2 và phòng học 3-G3, cụ thể như sau: 
Căn cứ công văn số 291/TB-ĐHNN ngày 12/04/2016 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc điều chỉnh lịch thi học phần Tiếng Anh cơ sở 3 cho sinh viên chương trình đào tạo nhiệm vụ chiến lược khóa QH-2015 do lịch thi đã thông báo trùng dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Phòng Đào tạo thông báo lịch thi điều chỉnh, cụ thể như sau:
Thực hiện chỉ đạo của Đại học Quốc gia Hà Nội và Ban Giám hiệu Nhà trường về việc ưu tiên nguồn lực phục vụ cho công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2016 (đợt 1), phòng Đào tạo (P.ĐT) xin trân trọng thông báo điều chỉnh Thời khóa biểu (TKB) học kỳ II năm học 2015-2016 đối với các lớp học phần (LHP) học tại nhà G2, cụ thể như sau:

Do sự cố mất điện ngày 27/03/2016 nên việc tổ chức kỳ thi lại/thi bổ sung kỹ năng mềm cho sinh viên khóa QH-2012-I/CQ chưa triển khai được. Căn cứ thông báo số 93/TB-TTDB&PTNNL ngày 31/03/2016 của Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc điều chỉnh lịch thi lại/thi bổ sung kỹ năng mềm cho sinh viên khóa QH-2012-I/CQ trường Đại học Công nghệ, phòng Đào tạo thông báo lịch thi được bố trí lại cụ thể như sau: