Đại học Quốc Gia Hà Nội

Lịch học

Theo kế hoạch học tập của Nhà trường, Khoa CNTT tổ chức đợt bảo vệ KLTN dự kiến từ 12/12-16/12/2016. Đề nghị sinh viên chú ý như sau:
Phòng Đào tạo xin trân trọng thông báo tới toàn thể sinh viên bậc đại học công văn số 139/GDTC&TT-ĐT ngày 10/06/2016 của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao (đính kèm) về việc mở lớp Giáo dục thể chất tự nguyện học kỳ phụ năm học 2015-2016.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc sử dụng giảng đường 2 (GĐ2) phục vụ cho công tác tuyển sinh sau đại học năm 2016 (đợt 1), phòng Đào tạo xin trân trọng thông điều chỉnh thời khóa biểu của các lớp học phần học ngày 23/04/2016 (trong công văn số 119/ĐT ngày 12/04/2016) tại giảng đường 2 và phòng học 3-G3, cụ thể như sau: