Đại học Quốc Gia Hà Nội

Lịch học

Phòng Đào tạo (ĐT) gửi tới toàn thể sinh viên bậc đại học trong trường “Dự kiến Thời   khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017”. Đề nghị lưu ý một số vấn đề sau:
Phòng Đào tạo (P.ĐT) gửi tới toàn thể sinh viên (SV) bậc đại học trong Trường kế hoạch triển khai công tác tổ chức đăng ký học, học kỳ I năm học 2016-2017, cụ thể như sau:
Theo kế hoạch học tập của Nhà trường, Khoa CNTT tổ chức đợt bảo vệ KLTN dự kiến từ 12/12-16/12/2016. Đề nghị sinh viên chú ý như sau:
Phòng Đào tạo xin trân trọng thông báo tới toàn thể sinh viên bậc đại học công văn số 139/GDTC&TT-ĐT ngày 10/06/2016 của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao (đính kèm) về việc mở lớp Giáo dục thể chất tự nguyện học kỳ phụ năm học 2015-2016.