Đại học Quốc Gia Hà Nội

Lịch học

Căn cứ thông báo về việc tổ chức học và thi kỹ năng mềm cho sinh viên của Trung tâm dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên khóa QH-2013 (danh sách kèm theo) lịch học kỹ năng mềm và lịch thi cụ thể như sau:
Thực hiện quy định của Đại học Quốc Gia Hà Nội trong công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2016, tính đến ngày 20/09/2016 công tác nhập học của sinh viên khóa QH-2016-I/CQ của Nhà trường về cơ bản đã hoàn thành.
Căn cứ thực tế tình hình sử dụng giảng đường sau 3 tuần đầu học kỳ I năm học 2016-2017. Để có thể sử dụng tối ưu quỹ giảng đường, phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh giảng đường từ ngày 19/09/2016 (lần 2), cụ thể như sau:
 
Phòng Đào tạo xin gửi tới sinh viên khóa QH-2016-I/CQ thời khóa biểu, kế hoạch học tập và danh sách phân lớp/nhóm thực hành/bài tập năm học 2016-2017
Theo quy định tại điều 6 trong sổ tay học vụ đã gửi đến toàn thể sinh viên (SV) có ghi rõ “Đối với môn Giáo dục thể chất (GDTC): SV phải học đủ 4 tín chỉ bố trí đều thành 4 học phần, trong đó có 1 học phần bắt buộc “Lý luận GDTC & các môn thể thao cơ bản (Điền kinh)” và 3 học phần lựa chọn. SV phải học học phần bắt buộc trước khi học 3 học phần lựa chọn còn lại và mỗi SV chỉ được đăng ký một học phần trong một học kỳ”.
Để chuẩn bị cho học kỳ I năm học 2016-2017, Phòng Đào tạo (P.ĐT) gửi tới toàn thể sinh viên (SV) bậc đại học trong Trường hướng dẫn đăng ký học, học kỳ I năm học 2016-2017, cụ thể như sau: