Đại học Quốc Gia Hà Nội

Lịch học

Phòng Đào tạo thông báo tới toàn thể sinh viên nhiệm vụ chiến lược khóa QH-2015 công văn số 1141/TB-ĐHNN ngày 02/11/2016 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN về việc lùi lịch thi kỳ thi phụ học phần tiếng Anh dành  cho sinh viên chương trình đào tạo nhiệm vụ chiến lược khóa QH - 2015 ngày 06/11/2016. Sinh viên đọc kỹ thông báo đính kèm để thực hiện.
Căn cứ thông báo về việc tổ chức học và thi kỹ năng mềm cho sinh viên của Trung tâm dự báo và Phát triển nguồn nhân lực, Phòng Đào tạo thông báo đến toàn thể sinh viên khóa QH-2013 (danh sách kèm theo) lịch học kỹ năng mềm và lịch thi cụ thể như sau:
Thực hiện quy định của Đại học Quốc Gia Hà Nội trong công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2016, tính đến ngày 20/09/2016 công tác nhập học của sinh viên khóa QH-2016-I/CQ của Nhà trường về cơ bản đã hoàn thành.
Căn cứ thực tế tình hình sử dụng giảng đường sau 3 tuần đầu học kỳ I năm học 2016-2017. Để có thể sử dụng tối ưu quỹ giảng đường, phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh giảng đường từ ngày 19/09/2016 (lần 2), cụ thể như sau: