Đại học Quốc Gia Hà Nội

Lịch học

Phòng Đào tạo (ĐT) gửi tới toàn thể sinh viên bậc đại học trong trường “Dự kiến Thời  khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017”. Đề nghị lưu ý một số vấn đề sau:
Phòng Đào tạo (ĐT) gửi tới toàn thể sinh viên bậc đại học trong trường “Dự kiến Thời   khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017”. Đề nghị lưu ý một số vấn đề sau:
Phòng Đào tạo thông báo tới toàn thể sinh viên nhiệm vụ chiến lược khóa QH-2015 công văn số 1141/TB-ĐHNN ngày 02/11/2016 của Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN về việc lùi lịch thi kỳ thi phụ học phần tiếng Anh dành  cho sinh viên chương trình đào tạo nhiệm vụ chiến lược khóa QH - 2015 ngày 06/11/2016. Sinh viên đọc kỹ thông báo đính kèm để thực hiện.