Đại học Quốc Gia Hà Nội

Lịch học

Căn cứ vào kết quả đăng ký học, Phòng Đào tạo (P.ĐT) xin trân trọng thông báo:
Căn cứ tình hình thực tế, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN xin thông báo lùi lịch kì thi phụ Tiếng Anh cơ sở 5 cho sinh viên chương trình đào tạo Nhiệm vụ chiến lược vào ngày 08.01.2017 như dự kiến sang ngày 15.01.2017. Sinh viên đăng kí dự thi tại Văn phòng Khoa Tiếng Anh, P502 nhà B2 ĐHNN- ĐHQGHN. Thời gian đăng kí từ ngày 06/01/2016 đến 10/01/2017. Lệ phí thi như sau:
Căn cứ Thông báo số 318/TB-TTDB&PTNNL ngày 26/12/2016 của Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức thi kỹ năng mềm cho sinh viên khóa QH-2013-I/CQ trường Đại học Công nghệ, phòng Đào tạo thông báo lịch thi kỹ năng mềm như sau:
Để chuẩn bị cho học kỳ II năm học 2016-2017, Phòng Đào tạo (P.ĐT) gửi tới toàn thể sinh viên (SV) bậc đại học trong Trường hướng dẫn đăng ký học, học kỳ II năm học 2016-2017, cụ thể như sau: