Đại học Quốc Gia Hà Nội

Lịch học

Để chuẩn bị cho học kỳ II năm học 2016-2017, Phòng Đào tạo (P.ĐT) gửi tới toàn thể sinh viên (SV) bậc đại học trong Trường hướng dẫn đăng ký học, học kỳ II năm học 2016-2017, cụ thể như sau:
Phòng Đào tạo (ĐT) gửi tới toàn thể sinh viên bậc đại học trong trường “Dự kiến Thời  khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017”. Đề nghị lưu ý một số vấn đề sau:
Phòng Đào tạo (ĐT) gửi tới toàn thể sinh viên bậc đại học trong trường “Dự kiến Thời   khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017”. Đề nghị lưu ý một số vấn đề sau: