Đại học Quốc Gia Hà Nội

Lịch học

Dành cho sinh viên K51 và TC-K11 trở về trước còn nợ môn

Thực hiện Kế hoạch học tập năm học 2010-2011, Phòng Đào tạo (ĐT) gửi đến các đơn vị Lịch thi học kỳ II, năm học 2010-2011 các lớp đại học hệ chính quy (đợt 1) để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.

Thực hiện Kế hoạch học tập năm học 2010-2011, Phòng Đào tạo (ĐT) gửi đến các đơn vị Lịch thi lần 2 cho sinh viên K51 và lịch thi của kỳ thi phụ, học kỳ I, năm học 2010-2011 các lớp đại học hệ chính quy.