Đại học Quốc Gia Hà Nội

Lịch học

Thực hiện Kế hoạch học tập năm học 2010-2011, Phòng Đào tạo (ĐT) gửi đến các đơn vị Lịch thi học kỳ II, năm học 2010-2011 các lớp đại học hệ chính quy để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.

Thực hiện Kế hoạch học tập năm học 2010-2011, Phòng Đào tạo (ĐT) gửi đến các đơn vị Lịch thi học kỳ II, năm học 2010-2011 các lớp đại học hệ không chính quy để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.

Trung tâm đào tạo bồi dưỡng giảng viên  lý luận chính trị tổ chức thi kết thúc học kỳ II năm học 2010 - 2011.

Phòng Đào tạo (ĐT) xin gửi đến các đơn vị Dự kiến Lịch thi học kỳ II, năm học 2010-2011 của các lớp đại học hệ vừa học vừa làm, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng: nếu cần đề nghị thay đổi về thời gian, hình thức thi, … thì liên hệ trực tiếp với chị Bùi Thị Thu Giang, chuyên viên Phòng ĐT ( 37547810,  giangbtt@vnu.edu.vn) trước ngày 18/05/2011.

Phòng Đào tạo thông báo Điều chỉnh lịch thi các lớp học trả nợ, học kỳ II, năm học 2010 - 2011

Dành cho sinh viên K51 và TC-K11 trở về trước còn nợ môn

Thực hiện Kế hoạch học tập năm học 2010-2011, Phòng Đào tạo (ĐT) gửi đến các đơn vị Lịch thi học kỳ II, năm học 2010-2011 các lớp đại học hệ chính quy (đợt 1) để thông báo cho các lớp, các cán bộ thuộc đơn vị mình quản lý và mời giảng.

Thực hiện Kế hoạch học tập năm học 2010-2011, Phòng Đào tạo (ĐT) gửi đến các đơn vị Lịch thi lần 2 cho sinh viên K51 và lịch thi của kỳ thi phụ, học kỳ I, năm học 2010-2011 các lớp đại học hệ chính quy.