Đại học Quốc Gia Hà Nội

Lịch học

 Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường về việc sử dụng giảng đường và phòng thực hành máy tính phục vụ cuộc thi Hackathon năm 2017, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường nghiên cứu 2017 và hội thảo Khoa học dành cho nghiên cứu sinh, và kỳ thi vòng 2 chọn đội tuyển dự thi Olympic Tin học Châu Á và Quốc Tế năm 2017, phòng Đào tạo trân trọng thông báo điều chỉnh giảng đường và phòng máy tính từ ngày 9/03/2017 ÷ 27/03/2017, cụ thể như sau:
Phòng Đào tạo xin trân trọng thông báo tới toàn thể sinh viên bậc đại học công văn số 22/GDTC&TT-ĐT ngày 07/02/2017 của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao (đính kèm) về việc mở lớp Giáo dục thể chất tự nguyện học kỳ II năm học 2016-2017.
Căn cứ vào kết quả đăng ký học, Phòng Đào tạo (P.ĐT) xin trân trọng thông báo:
Căn cứ tình hình thực tế, Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN xin thông báo lùi lịch kì thi phụ Tiếng Anh cơ sở 5 cho sinh viên chương trình đào tạo Nhiệm vụ chiến lược vào ngày 08.01.2017 như dự kiến sang ngày 15.01.2017. Sinh viên đăng kí dự thi tại Văn phòng Khoa Tiếng Anh, P502 nhà B2 ĐHNN- ĐHQGHN. Thời gian đăng kí từ ngày 06/01/2016 đến 10/01/2017. Lệ phí thi như sau:
Căn cứ Thông báo số 318/TB-TTDB&PTNNL ngày 26/12/2016 của Trung tâm Dự báo và phát triển nguồn nhân lực, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc tổ chức thi kỹ năng mềm cho sinh viên khóa QH-2013-I/CQ trường Đại học Công nghệ, phòng Đào tạo thông báo lịch thi kỹ năng mềm như sau: