Đại học Quốc Gia Hà Nội

Lịch học

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường, phòng Đào tạo trân trọng thông báo điều chỉnh phòng máy tính của các nhóm học thực hành tại nhà G2 thời gian từ ngày 11/04/2017 ÷ 14/04/2017, cụ thể như sau:
Căn cứ sĩ số sinh viên đăng ký học tại các lớp học phần (LHP) mở trong học kỳ II năm học 2016-2017 (đợt 2), Phòng Đào tạo (P.ĐT) trân trọng thông báo:
Phòng Đào tạo xin trân trọng thông báo lịch học và thời khóa biểu các lớp học phần mở đợt 2 trong học kỳ II, năm học 2016-2017:
Căn cứ công văn số 257/ĐHNN-ĐT ngày 07/03/2017 của trường Đại học Ngoại ngữ về kế hoạch phổ biến các nội dung hướng dẫn tổ chức các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội (nội dung trong Hướng dẫn 297/HD-ĐHQGHN). Phòng Đào tạo thông báo buổi làm việc của trường Đại học Ngoại ngữ với sinh viên QH-2016 theo lịch như sau:
 Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường về việc sử dụng giảng đường và phòng thực hành máy tính phục vụ cuộc thi Hackathon năm 2017, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường nghiên cứu 2017 và hội thảo Khoa học dành cho nghiên cứu sinh, và kỳ thi vòng 2 chọn đội tuyển dự thi Olympic Tin học Châu Á và Quốc Tế năm 2017, phòng Đào tạo trân trọng thông báo điều chỉnh giảng đường và phòng máy tính từ ngày 9/03/2017 ÷ 27/03/2017, cụ thể như sau:
Phòng Đào tạo xin trân trọng thông báo tới toàn thể sinh viên bậc đại học công văn số 22/GDTC&TT-ĐT ngày 07/02/2017 của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao (đính kèm) về việc mở lớp Giáo dục thể chất tự nguyện học kỳ II năm học 2016-2017.