Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Thông báo chương trình học bổng VEF 2.0 năm 2018 của chính phủ Hoa Kỳ, cụ thể:
Tiếp nối sự thành công của chương trình Ngày hội Giáo dục Đại học quốc tế tại Việt Nam (International Higher Education Day in Vietnam, gọi tắt IHED Vietnam) năm 2016, Cục ĐTVNN – Bộ GDĐT tiếp tục tổ chức chương trình IHED Vietnam 2017 với mục tiêu mang đến hỗ trợ tối đa về thông tin và kết nối cho 2 nhóm đối tượng:
Ngày 01/4/2017, Trường Đại học Công nghệ nhận được thông báo ngày 30/3/2017 của Ủy ban giải thưởng KOVA, tập đoàn sơn KOVA, về giải thưởng KOVA lần thứ 15. Thông tin chi tiết về giải thưởng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau:
Ngày 03/4/2017, Trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội về “Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Science Po, CH Pháp”, sinh viên xem thông tin chi tiết ở văn bản đính kèm.