Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường, phòng Đào tạo trân trọng thông báo điều chỉnh phòng máy tính của các nhóm học thực hành tại nhà G2 thời gian từ ngày 11/04/2017 ÷ 14/04/2017, cụ thể như sau:
Báo Doanh Nhân Sài Gòn là ​tờ báo trực thuộc Hiệp Hội hội Doanh Nhân Sài Gòn - Thành ủy T/p Hồ Chí Minh, cũng là đơn vị sáng lập và tổ chức Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can trong nhiều năm qua. Xin được thông báo giới thiệu về Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2017 của Báo.