Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Hiểu rằng các bạn sinh viên mới ra trường cần xây dựng tiền đề vững chắc cho sự phát triển sự nghiệp của mình, FPT Software là công ty tiên phong mang lại chương trình Tuyển Dụng – Đào tạo dành cho các bạn sinh viên mong muốn khởi nghiệp và phát triển chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Cơ hội phát triển sự nghiệp không giới hạn tại FPT Software trong chiến dịch tuyển dụng “CODE YOUR LIFE” – chiến dịch tuyển dụng lớn nhất năm 2017 đang chờ đón bạn:
Trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn số 1908/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 09/6/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc “Cử sinh viên tham dự Chương trình Học tập kinh nghiệm ASEAN 2017”, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về chương trình này như sau:
Trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn số 1909/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 09/6/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về “Chương trình Bồi dưỡng các nhà lãnh đạo ASEAN tương lai”, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về chương trình này như sau: