Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

 Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, VP9 Việt Nam cần tuyển dụng các vị trí sau đây, ưu tiên sinh viên vừa sắp tốt nghiệp của Nhà trường.
Công ty COMAS thông báo các vị trí tuyển dụng để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh như sau:
Trung tâm An ninh mạng Viettel (TT.ANM Viettel) tuyển dụng Sinh viên thực tập - Đợt 1 - Tháng 2/2017.
Trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn số 531/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 21/02/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc “cử sinh viên tham dự Diễn đàn giáo dục AUN lần thứ 17 và ASEAN+3 lần thứ 6 và Cuộc thi Hùng biện Sinh viên 2017”, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về chương trình này như sau:
Trường ĐH Công nghệ nhận được thông tin từ Công ty IIG Việt Nam về cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới MOSWC 2017.
Trường ĐH Công nghệ nhận được thông tin về chương trình học bổng trao đổi sinh viên mùa thu năm 2017 " the POSTECH International Exchange Program for the 2017 Fall semester (SEP-DEC, 2017)" của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang POSTECH (đối tác đã có ký kết thỏa thuận hợp tác với Nhà trường).
Ngày 20/02/2017, Trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn số 506/ĐHQGHN-CTHSSV của Đại học Quốc gia Hà Nội về “chương trình đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Korea, Hàn Quốc do Quỹ Pony Chung tài trợ năm 2017”, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về chương trình này như sau: