Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Căn cứ công văn số 257/ĐHNN-ĐT ngày 07/03/2017 của trường Đại học Ngoại ngữ về kế hoạch phổ biến các nội dung hướng dẫn tổ chức các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội (nội dung trong Hướng dẫn 297/HD-ĐHQGHN). Phòng Đào tạo thông báo buổi làm việc của trường Đại học Ngoại ngữ với sinh viên QH-2016 theo lịch như sau:
 Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường về việc sử dụng giảng đường và phòng thực hành máy tính phục vụ cuộc thi Hackathon năm 2017, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường nghiên cứu 2017 và hội thảo Khoa học dành cho nghiên cứu sinh, và kỳ thi vòng 2 chọn đội tuyển dự thi Olympic Tin học Châu Á và Quốc Tế năm 2017, phòng Đào tạo trân trọng thông báo điều chỉnh giảng đường và phòng máy tính từ ngày 9/03/2017 ÷ 27/03/2017, cụ thể như sau:
Công ty TNHH INSIGHT TECHNOLOGY VIỆT NAM là công ty 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản. Insight Technology Nhật Bản (ITI) được biết đến là một đơn vị đi đầu trong ngành công nghiệp cơ sở dữ liệu tại Nhật Bản, chuyên phát triển và cung cấp các sản phẩm phần mềm giám sát và bảo mật cơ sở dữ liệu.
Đề nghị sinh viên tìm hiểu thông tin ở văn bản đính kèm và đăng kí tham gia nếu đủ điều kiện. Thời hạn nộp hồ sơ tại phòng CTSV (104 E3) trước 16h thứ Tư, ngày 08/3/2017.
Xem nội dung chi tiết tại đây
Phòng Đào tạo xin trân trọng thông báo tới toàn thể sinh viên bậc đại học công văn số 22/GDTC&TT-ĐT ngày 07/02/2017 của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao (đính kèm) về việc mở lớp Giáo dục thể chất tự nguyện học kỳ II năm học 2016-2017.