Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Ngày 13/3/2016, Trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội về “chương trình học tập trao đổi tín chỉ theo dự án EU Share đợt 3, năm 2017”. Đây là chương trình trao đổi sinh viên tích lũy tín chỉ có học bổng toàn phần tại các trường đại học thành viên của dự án EU Share (gọi tắt là chương trình EU Share) Phòng Công tác Sinh viên thông báo về chương trình này như sau:
Công ty CP Biển Bạc là đơn vị đại diện phân phối tại thị trường VN của các hãng an ninh hàng đầu thế giới như: Comnet-Flir (Mĩ), Panasonic-Fujinon-Optex (Nhật Bản), ....với hệ thông phân phối trên toàn quốc, đã cung cấp giải pháp và thiết bị cho hàng vạn khách hàng trên mọi lĩnh vực từ an ninh quốc phòng đến dân sự.
Phòng Đào tạo xin trân trọng thông báo lịch học và thời khóa biểu các lớp học phần mở đợt 2 trong học kỳ II, năm học 2016-2017:
Samsung Việt Nam tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp Đại học tất cả các chuyên ngành, làm việc tại 08 nhà máy và trung tâm của Samsung Việt Nam tại Phía Bắc và Phía Nam.
Ngày 09/3/2017, trường Đại học Công nghệ nhận được thông báo về việc “xét chọn sinh viên nhận học bổng Đồng hành Singapore kì 32, học kì II năm học 2016-2017”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau:
Ngày 10/3/2017, trường Đại học Công nghệ nhận được thông báo về việc “giới thiệu chương trình học bổng toàn phần bậc đại học Panasocic năm 2017”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau: