Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

NISSAN TECHNO VIETNAM (NTV) là công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, trực thuộc tập đoàn Nissan Techno Nhật Bản. NTV có trụ sở làm việc tại Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark 72 và Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật Ô tô Hòa Lạc. Công ty có nhu cầu tuyển dụng 70 kỹ sư làm việc tại Hà Nội.
Tập đoàn Vingroup có một số chỉ tiêu thực tập trong hè cho sinh viên năm 3 và một số vị trí thực tập dành cho sinh viên năm cuối, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.