Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Lớp:
Địa điểm thực tập VLĐC
1) Các yêu cầu đối với lớp trưởng và nhóm trưởng
Sĩ số: 44 SV chia thành 2 nhóm

Nhằm tương cường nguồn nhân lực có trình độ giúp cấp ủy, chính quyền xã thuộc các huyện nghèo, tạo nguồn cán bộ trẻ bổ sung vào các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển, tuyển chọn đào tạo, bồi dưỡn cán bộ công chức trẻ.

Căn cứ thông báo số 711/TB-ĐT ngày 16/08/2011 của Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Phòng Đào tạo thông báo lịch thi Tiếng Anh cụ thể như sau:

Tiếp tục triển khai Chương trình vay vốn không lãi suất từ Quỹ Hỗ trợ sinh viên Việt Nam của United Overseas Bank (UOB) đối với sinh viên ĐHQGHN trong năm học 2011-2012, Phòng Công tác Sinh viên thông báo:

Nhà trường đã ký các thông báo số 167/TB-CTSV (ngày 28/4/2011) và thông báo số 250/TB-CTSV (ngày 14/6/2011) về việc đăng ký thông tin sinh viên trên Cổng thông tin của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

1. Tham gia Bảo hiểm Y tế năm học 2011-2012 (bắt buộc)

Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) dự kiến mở các lớp học trả nợ các môn học trong chương trình đào tạo do Nhà trường quản lý cho học viên các lớp cao học khóa 13, 14, 15, 16 (đặc biệt là các học viên khóa 13 chuẩn bị hết hạn đào tạo), Phòng Đào tạo thông báo kế hoạch cụ thể như sau:

Căn cứ kế hoạch học tập đại học hệ chính quy năm học 2011-2012 của Trường Đại học Công nghệ và thực hiện Công văn số 2365/HD-ĐHQGHN ngày 17/8/2011 “Hướng dẫn công tác Học sinh - Sinh viên đầu năm học 2011-2012” của ĐHQGHN, Nhà trường thông báo Lịch sinh hoạt Công dân - Sinh viên năm học 2011-2012 (kèm theo).

Đối tượng: Sinh viên Ngoại ngữ học Tiếng Anh trong ĐHQGHN