Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Để chuẩn hóa việc tóm tắt khóa luận tốt nghiệp (KLTN), Phòng Đào tạo thông báo tới các sinh viên chất lượng cao chuẩn bị bảo vệ KLTN một số quy định bổ sung như sau:

Căn cứ Thông báo số 1 ngày 25/4/2011 của Ban Tổ chức Olympic Tin học sinh viên Việt Nam (OLP’11) và Kỳ thi ACM/ICPC Việt Nam năm 2011, thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu, Phòng Công tác Sinh viên thông báo:

Nhà trường Thông báo tới tất cả các sinh viên đại học hệ chính quy đã đăng ký học lại và học cải thiện điểm trong học kỳ II năm học 2010-2011, được Phòng Đào tạo chấp nhận và đã gửi Danh sách đến giảng viên phụ trách môn học, Nhà trường đã ban hành:

Để chuẩn bị xét tốt nghiệp cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa QH-2007 (K52), Nhà trường yêu cầu các sinh viên có tên sau đây:

Ngày 25/5/2011, Nhà trường đã có Quyết định số 324/QĐ-CTSV về việc “Cấp trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2010-2011 cho sinh viên đại học hệ chính quy thuộc các đối tượng được hưởng”.

Tặng phần thưởng cho 02 tập thể và 02 cá nhân có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua xây dựng Ký túc xá Ngoại ngữ năm học 2010-2011 có tên sau đây:

Thực hiện kế hoạch năm học 2010-2011, Hội nghị đối thoại của đại biểu sinh viên với Lãnh đạo nhà trường đã được tổ chức từ 17h00 đến 20h00 Thứ tư, ngày 11/5/2011 tại Giảng đường 3-G3; sau khi các Khoa đã tổ chức Hội nghị đối thoại của đại biểu sinh viên với Lãnh đạo khoa.

Công ty cổ phần tích hợp dữ liệu NextCom là một trong những công ty năng động, cung cấp đầy đủ và đa dạng về sản phẩm về truyền thông và dịch vụ dữ liệu. Chuyên xây dựng các sản phẩm công nghệ : Gafin.vn, DVT.vn...

Theo kế hoạch Tuyển dụng công chức năm 2011, Ủy ban chứng khoán nhà nước tổ chức tuyển dụng 60 công chức ngạch chuyên viên, nhân viên cho các đơn vị thuộc UBCKNN , làm việc tại Hà Nội, Cụ thể:

Người trình bày: Nguyễn Hoàng Hà, University of Saskatchewan, Canada
Chủ đề: Diversity in Wireless Communications