Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

1. Phòng Đào tạo (ĐT) gửi kèm theo Công văn này bản “Quy định về trình bày khóa luận tốt nghiệp (KLTN)” về các Khoa, đề nghị Khoa thông báo tới các sinh viên của Khóa QH-2007-I/CQ làm KLTN để thực hiện.

Năm học 2010-2011, trường Đại học Công nghệ lần đầu tiên có sinh viên bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp (KLTN) theo học chế tín chỉ. Để chuẩn bị cho buổi chấm KLTN của sinh viên khóa QH-2007-I/CQ (2007-2011), Phòng Đào tạo (ĐT) đề nghị các Khoa thực hiện:

Trong những năm qua, tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận và tuyển dụng được một số lượng tương đối lớn sinh viên tốt nghiệp từ các ngành nghề đào tạo của nhà trường. Đây chính là nguồn nhân lực có chất lượng là nòng cốt của cán bộ khoa học kỹ thuật, cũng như đội ngũ cán bộ quản lý của tỉnh và có những đóng góp đáng kể đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2011 (Ưu tiên những hồ sơ nộp sớm)

Công ty TNHH Canon Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất 100% vốn đầu tư của Nhật Bản (Tập đoàn Canon) có trụ sở Nhà máy Thăng Long tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) và 2 chi nhánh tại Bắc Ninh: Nhà máy Quế Võ (Khu công nghiệp Quế Võ), Nhà máy Tiên Sơn (Khu công nghệp Tiên Sơn).

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu và căn cứ Công văn số 15CV/IIG-TL ngày 14/02/2011 của Công ty CP IIG Việt Nam về việc Đăng ký thi Microsoft Office World Champion 2011, Phòng Công tác Sinh viên thông báo:

Khoa CNTT thông báo để sinh viên trong khoa có nhu cầu đăng ký tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ FE do Trung tâm VITEC tổ chức (đây là môn học bắt buộc đối với sinh viên chất lượng cao) Sinh viên dự thi nếu đạt chuẩn sẽ được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ FE có giá trị quốc tế.

Quyết định về việc duyệt bổ sung Danh sách làm khóa luận tốt nghiệp, cán bộ hướng dẫn và tên đề tài thực hiện của sinh viên khóa QH-2007-I/CQ ngành Vật lý kỹ thuật.

Quyết định về việc duyệt bổ sung Danh sách làm khóa luận tốt nghiệp, cán bộ hướng dẫn và tên đề tài thực hiện của sinh viên khóa QH-2007-I/CQ ngành Công nghệ Điện tử Viễn thông.

Để tạo điều kiện cho sinh viên, Nhà trường dự kiến mở các lớp học trả nợ các học phần dưới đây cho các lớp đại học hệ chính quy/vừa làm vừa học/chuyên tu trong học kỳ II năm học 2010-2011: