Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với đại biểu sinh viên đại học hệ chính quy trong Học kỳ II năm học 2016-2017 được tổ chức vào 18h00 thứ Sáu, ngày 12 tháng 5 năm 2017, tại Giảng đường 3-G3, Trường Đại học Công nghệ.
SETA International Việt Nam là công ty 100% vốn của Mỹ. Công ty được thành lập năm 2008 có địa chỉ tại Tầng 11, tòa nhà H.L, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Hãy xem thông tin tuyển dụng của chúng tôi dưới đây.