Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Ngày 20/04/2017,Trung tâm phát triển phần mềm LG (Vehicle Component Development Center Vietnam, VC DCV) phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên tổ chức Hội thảo việc làm dành cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN.
Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường, phòng Đào tạo trân trọng thông báo điều chỉnh phòng máy tính của các nhóm học thực hành tại nhà G2 thời gian từ ngày 11/04/2017 ÷ 14/04/2017, cụ thể như sau:
Báo Doanh Nhân Sài Gòn là ​tờ báo trực thuộc Hiệp Hội hội Doanh Nhân Sài Gòn - Thành ủy T/p Hồ Chí Minh, cũng là đơn vị sáng lập và tổ chức Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can trong nhiều năm qua. Xin được thông báo giới thiệu về Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can 2017 của Báo.