Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo tham gia chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2017-2018

Send to friendPDF version
Ngày 28/7/2017, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn số 3008/ĐHQGHN-CTHSSV thông báo về việc “ chương trình đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2017-2018”. Thông tin chi tiết về chương trình như sau:
 
1. Tiêu chuẩn và đối tượng xét chọn
- Sinh viên hệ chính quy, đang học năm thứ ba hoặc thứ tư, có kết quả học tập đạt loại giỏi và kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên;
- Có khả năng giao tiếp tốt bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh; ưu tiên sinh viên có khả năng phiên dịch Việt - Nhật, Nhật - Việt; 
- Có hiểu biết sâu sắc về Tổ chức Shinnyoen - Nhật Bản; về đất nước, con người và văn hóa Nhật Bản;
- Có ý thức tham gia và tổ chức đoàn;
- Có sức khỏe và đạo đức tốt;
- Có đủ điều kiện làm visa.                 
2. Chương trình giao lưu
- Thời gian: 4-5 ngày (khoảng tháng 10/2017).
- Số lượng sinh viên tham gia chương trình: 4-6 sinh viên.
- Nội dung: Sẽ thông báo sau.
- Kinh phí: Hỗ trợ đi lại, ăn ở. Sinh viên tự túc các khoản phát sinh khác (nếu có).
3. Chỉ tiêu hồ sơ: 01.
4. Hồ sơ đăng ký:
- Bản tự giới thiệu về bản thân, có dán ảnh, trong đó nêu rõ năng lực nổi trội và khả năng đóng góp cho đoàn/chương trình ;
- Bảng điểm học tập, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Bài viết tìm hiểu về Tổ chức Shinnyoen - Nhật Bản, có độ dài tối đa là 2 trang A4;
- Bài viết tìm hiểu về đất nước, văn hóa và con người Nhật Bản, có độ dài tối đa là 2 trang A4;
- Thư giới thiệu của cán bộ/giảng viên;
- Bản photo hộ chiếu, còn giá trị sử dụng tối thiểu đến tháng 12/2017;
- Bản photo thẻ sinh viên;
- Bản photo chứng chỉ tiếng Nhật/tiếng Anh;
- Bản photo các chứng nhận thành tích học tập, hoạt động Đoàn-Hội, nghiên cứu khoa học…(nếu có).
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển đi giao lưu tại Nhật Bản năm học 2017-2018, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Lớp - Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
Đề nghị sinh viên tìm hiểu kỹ các thông tin về chương trình trao đổi nói trên và đăng ký tham gia chương trình nếu đủ điều kiện.
Hồ sơ đăng ký của sinh viên nộp tại Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3) chậm nhất là 16h30 ngày 18/8/2017.
Nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào nộp hồ sơ đăng ký sau thời hạn nói trên!
AttachmentSize
Mau Gioi thieu ve ban than (4).doc44 KB