Đại học Quốc Gia Hà Nội

Chương trình trao đổi sinh viên tại các trường thành viên của UMAP

Send to friendPDF version
Phòng CTSV gửi thông báo về Chương trình trao đổi sinh viên tại các trường thành viên của UMAP, thời gian nộp hồ sơ là 11h ngày 14/7/2017.
 
Xem nội dung chi tiết tại đây