Đại học Quốc Gia Hà Nội

Đăng ký nhận học bổng Lawrence S.Ting, năm học 2017-2018

Send to friendPDF version
Ngày 12/5/2017, Đại học Quốc gia Hà Nội có Công văn số 1571/ĐHQGHN-CTHSSV thông báo về “chương trình học bổng Lawrence S.Ting, năm học 2017-2018”. Thông tin chi tiết về học bổng dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, Trường Đại học Công nghệ như sau:
 
1. Chỉ tiêu: 01 suất HB dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc; 01 suất HB dành cho sinh viên vượt khó.
2. Đối tượng và tiêu chuẩn xét chọn
- Là sinh viên đại học hệ chính quy (không xét cho sinh viên tốt nghiệp ra trường năm 2017);
- Kết quả học tập học kỳ 1 năm học 2016-2017:
 + Đối với học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc: Điểm trung bình chung học tập đạt loại giỏi trở lên;
 + Đối với học bổng dành cho sinh viên vượt khó: Điểm trung bình chung học tập đạt loại khá trở lên;
- Kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2016-2017 đạt loại tốt trở lên;
- Tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội;
- Ưu tiên các sinh viên đã từng được nhận học bổng Lawrence S.Ting mà vẫn duy trì được kết quả học tập và rèn luyện theo yêu cầu;
- Có trách nhiệm tích cực tham gia các hoạt động do Quỹ tổ chức.
3. Trị giá mỗi suất học bổng
Giá trị mỗi suất học bổng là 10.000.000 đồng/sinh viên/năm học). Học bổng được chuyển vào tài khoản của sinh viên theo 2 học kỳ (mỗi học kỳ là 5 tháng x 1.000.000 đồng/sinh viên/tháng).
4. Quy trình xét chọn
- Trường ĐH Công nghệ xét chọn và gửi ĐHQGHN hồ sơ đề cử;
- Quỹ học bổng xét duyệt; gặp mặt, phỏng vấn trực tiếp sinh viên và quyết định.
- Thủ tục xét cấp học bổng theo học kỳ: Học kỳ 1 vào tháng 6 và học kỳ 2 vào tháng 3 năm sau. Sau khi được nhận học bổng học kỳ 1, sinh viên phải nộp bổ sung bảng điểm của học kỳ 1 và giấy xác nhận tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội trong học kỳ 1 để Quỹ xét tiếp học bổng học kỳ 2.
Lưu ý: Nếu không đáp ứng tiêu chuẩn, sinh viên sẽ không được Quỹ trao học bổng và đơn vị cũng không được đề cử sinh viên khác thay thế.
5. Hồ sơ đăng ký học bổng
- 02 đơn xin cấp học bổng, có dán ảnh (01 bản tiếng Anh, 01 bản tiếng Việt);
- Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2016- 2017, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Bản tự thuật về bản thân, bằng tiếng Anh (dài không quá 1 trang A4);
- 02 thư giới thiệu của 2 thầy/cô giáo, có xác nhận của đơn vị đào tạo (mỗi thầy/cô giáo viết 01 thư riêng);
- Giấy xác nhận có tham gia hoạt động hỗ trợ cộng đồng, công tác xã hội do đơn vị đào tạo hoặc các tổ chức, đơn vị từ thiện xác nhận;
- Bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ về các hoạt động của Quỹ hỗ trợ cộng đồng; Lawrence S.Ting (tham khảo tại website của Quỹ: www.lawrencestingfund.org);
- Xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn của địa phương (đối với sinh viên thuộc diện vượt khó);
- Thông tin về số tài khoản của sinh viên tại Ngân hàng Ngoại thương (Vietcombank);
- Bản photo các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học …(nếu có).
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (đăng ký học bổng Lawrence S.Ting năm học 2017-2018, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa, Trường, Điện thoại, Email, danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
Sinh viên tìm hiểu kỹ các thông tin về học bổng trên và đăng ký tham gia chương trình học bổng nếu đủ điều kiện. Hồ sơ đăng ký học bổng của sinh viên nộp tại Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3) chậm nhất đến trước 11h00, thứ Hai ngày 29/5/2017.
Nhà trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào nộp đơn đăng ký sau thời hạn nói trên!