Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo tham dự Chương trình mùa hè CASEUF năm 2017 tại Nhật Bản

Send to friendPDF version
Ngày 05/5/2017, Trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn số 1474/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 05/5/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc “giới thiệu SV tham dự Chương trình giao lưu mùa hè CASEUF năm 2017 tại Nhật Bản”, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về chương trình này như sau:
 
- Thời gian: Từ ngày 01 - 12/8/2017.
- Địa điểm: Đại học Nữ Fukuoka, Nhật Bản.
- Kinh phí: Ban Tổ chức sẽ đài thọ vé máy bay khứ hồi (tối đa là 100.000 yên), chi phí tổ chức khóa học, chỗ ở và tiền học bổng khoảng 80.000 yên/SV. Các chi phí còn lại do SV tự chi trả.
- Số lượng: 02 hồ sơ.
- Đối tượng: là nữ sinh viên đại học hệ chính quy trường đại học Công nghệ, có điểm TBC toàn khóa từ Giỏi trở lên, điểm rèn luyện từ Tốt trở lên, có sức khỏe tốt, có khả năng giao tiếp tiếng Anh thành thạo (đạt TOEIC iBT từ 61 điểm trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương).
Hồ sơ đăng ký của SV:
- Bản tự giới thiệu về bản thân có dán ảnh - nêu rõ năng lực nổi trội cùng những khả năng có thể đóng góp vào các hoạt động chung nếu được lựa chọn tham gia đoàn đại biểu SV ĐHQGHN (theo mẫu);
- Bảng điểm học tập toàn khóa, có xác nhận của đơn vị đào tạo;
- Chứng chỉ tiếng Anh hoặc các chứng chỉ tương đương;
- Chứng nhận đã tham gia chương trình, hoạt động của các tổ chức quốc tế có sử dụng tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác;
- 01 bản phô tô hộ chiếu còn giá trị sử dụng tối thiểu đến tháng 02/2018;
- 01 bản thẻ SV phô tô (không cần dịch sang tiếng Anh);
- Các chứng nhận về: thành tích học tập, hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học... nếu có (không cần dịch sang tiếng Anh).
Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu SV xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25 cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin (xét tuyển tham dự Chương trình giao lưu mùa hè CASEUF 2017, Họ và tên, Ngày sinh, Địa chỉ Khoa - Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ). Hồ sơ đã nộp không trả lại.
Đây là một trong những hoạt động giao lưu sinh viên quốc tế có ý nghĩa. Sinh viên tìm hiểu kỹ các thông tin trên và đăng ký tham dự Chương trình nếu đủ điều kiện. Hồ sơ đăng ký của sinh viên nộp tại Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3) trước 16h00 thứ Ba, ngày 16/5/2017.