Đại học Quốc Gia Hà Nội

Điều chỉnh phòng học HK II năm học 2016-2017 (lần 7)

Send to friendPDF version
Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường về việc sử dụng Giảng đường 2 (GĐ2) phục vụ cho công tác tuyển sinh Sau đại học năm 2017 (đợt 1) và phòng máy tính cho lớp học dành cho đội tuyển olympic Tin học Quốc tế, phòng Đào tạo trân trọng thông báo điều chỉnh phòng học học kỳ II năm học 2016-2017 (lần 7), cụ thể như sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây