Đại học Quốc Gia Hà Nội

Điều chỉnh phòng máy tính tại nhà G2 học kỳ II năm học 2016-2017

Send to friendPDF version
Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường, phòng Đào tạo trân trọng thông báo điều chỉnh phòng máy tính của các nhóm học thực hành tại nhà G2 thời gian từ ngày 11/04/2017 ÷ 14/04/2017, cụ thể như sau:
 
Ngày
Lớp học phần
Học phần
Giảng viên
Thứ
Tiết
Giảng đường đã thông báo
Giảng đường điều chỉnh
11/04/2017
INT 2202 3
Lập trình nâng cao
CN.Nguyễn Tuấn Phong
3
4-5
PM 208-G2
PM 201-G2
11/04/2017
INT1006 4
Tin học cơ sở 4
ThS.Hoàng Thị Ngọc Trang
3
2-4
PM 313-G2
Lớp học phần nghỉ học và học bù vào tuần dự phòng của học kỳ
12/04/2017
EMA3087 1
Mô phỏng và thiết kế robot
TS.Đỗ Trần Thắng
4
6-7
207-E4
12/04/2017
EMA3064 1
Điều khiển điện, thuỷ khí
TS.Nguyễn Hoàng Quân
4
8-10
207-E4
12/04/2017
FLF2102 25
Tiếng Anh cơ sở 2
Brian Walker
4
7-10
PM 305-G2
207-E4
13/04/2017
INT1006 1
Tin học cơ sở 4
TS.Vũ Thị Hồng Nhạn
5
3-5
PM 313-G2
PM 208-G2
13/04/2017
INT2209 2
Mạng máy tính
ThS.Đào Minh Thư
5
8-10
PM 313-G2
PM 208-G2
14/04/2017
INT1006 2
Tin học cơ sở 4
TS.Bùi Ngọc Thăng
6
3-5
PM 313-G2
PM 208-G2
14/04/2017
INT1006 2
Tin học cơ sở 4
ThS.Hoàng Thị Ngọc Trang
6
6-8
PM 313-G2
PM 201-G2
Rất mong nhận được sự thông cảm của các Thầy/Cô và các bạn sinh viên!