Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo chương trình học bổng VEF 2.0 năm 2018 của chính phủ Hoa Kỳ

Send to friendPDF version
Thông báo chương trình học bổng VEF 2.0 năm 2018 của chính phủ Hoa Kỳ, cụ thể:
THỜI HẠN NỘP ĐƠN
Hồ sơ trực tuyến được mở trên trang web của chương trình VEF 2.0 tại địa chỉ: www.vef2.org
Từ 10h00 sáng ngày 15 tháng 2 năm 2017
Tới 10h00 sáng ngày 15 tháng 6 năm 2017 (theo giờ Việt Nam)
Chi tiết xem trong các file đính kèm.
AttachmentSize
Thong bao Chuong trinh VEF 2.0 2018_FINAL.pdf359.08 KB
2018 VEF 2.0 Program Announcement_FINAL.pdf153.91 KB