Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông tin chương trình trao đổi sinh viên EU SHARE đợt 3 năm 2017

Send to friendPDF version
Ngày 13/3/2016, Trường Đại học Công nghệ nhận được Công văn của Đại học Quốc gia Hà Nội về “chương trình học tập trao đổi tín chỉ theo dự án EU Share đợt 3, năm 2017”. Đây là chương trình trao đổi sinh viên tích lũy tín chỉ có học bổng toàn phần tại các trường đại học thành viên của dự án EU Share (gọi tắt là chương trình EU Share) Phòng Công tác Sinh viên thông báo về chương trình này như sau:
1. Số lượng sinh viên ĐHQGHN tiếp nhận/cử đi: 15/15 sinh viên.
2. Các Trường ĐH đến trao đổi: các Trường ĐH thành viên của chương trình thuộc khu vực ASEAN và các Trường ĐH của Châu Âu. Mỗi sinh viên được đăng ký xin học tối đa 03 trường ĐH tiếp nhận. Thông tin về chương trình, thời hạn đăng ký và danh sách các Trường ĐH tham gia chương trình xem tại website http://www.share-asean.eu.
3. Tư vấn thông tin về chương trình: EU Share sẽ tổ chức buổi tư vấn trực tuyến trên webinar http://bit.ly/2n05NGL từ 14:00 - 15:30 (giờ Jakarta, GMT +7) ngày 16/3/2017.
4. Tiêu chí tham gia, mẫu đơn và yêu cầu hồ sơ tham dự chương trình đợt 3: xem tài liệu đính kèm.
5. ĐHQGHN sẽ lựa chọn, đề cử sinh viên đi trao đổi và thông báo về đơn vị đào tạo. Hạn xét chọn sinh viên được đề cử đi trao đổi là ngày 10/5/2017.
6. Hạn nộp hồ sơ xin học bổng EU Share (trực tuyến): sau khi nhận được thư chấp nhận học của ít nhất 01 Trường ĐH tiếp nhận, sinh viên cần nộp hồ sơ xin học bổng theo yêu cầu của EU Share. Hạn nộp hồ sơ là ngày 22/5/2017 (thời gian dự kiến của EU Share).
Sau khi rõ thông tin, sinh viên đăng ký tham dự nếu đủ điều kiện. Hồ sơ đăng ký của sinh viên ghi đầy đủ các thông tin theo yêu cầu và nộp tại Phòng Công tác sinh viên (P.104-E3) trước 16h00 ngày 28/4/2017.
Ban Đào tạo cũng gửi thông tin về chương trình của 2 trường ĐH tiếp nhận để sinh viên tìm hiểu. Thông tin về CT trao đổi sinh viên của các trường ĐH tiếp nhận khác, sinh viên xem tại website 
http://www.share-asean.eu (khi Share thông báo).
Trân trọng!
AttachmentSize
Thong tin CT - Truong DH Philippines.doc30.5 KB
Application form for LOA- Out bound students - Eng.doc74.5 KB
Giấy cam kết sinh viên đi trao đổi (1).doc32 KB
CV gui don vi dot 3.doc56.5 KB
ADMU-LS Fact Sheet Undergraduate Exchange Program SY 2017-2018 - SHARE.pdf587.29 KB
IES Arrival Guide 2017-2018.pdf577.87 KB
IES Housing Accommodation Form.doc142 KB
IS Application Form OIR - 2015.xls208 KB
IS Information Sheet - Undergraduate.xls43.5 KB
Special Study Permit Data Form.xls38 KB