Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo mở các lớp học phần trong học kỳ II năm học 2016-2017 (đợt 2)

Send to friendPDF version
Phòng Đào tạo xin trân trọng thông báo lịch học và thời khóa biểu các lớp học phần mở đợt 2 trong học kỳ II, năm học 2016-2017:
 
 
1. Thời khóa biểu các lớp học phần mở đợt 2 trong học kỳ II năm học 2016-2017:
Lớp học phần
Học phần
TC
Giảng viên
Thứ
Tiết
Giảng đường
Ghi chú
EMA2031 1
Thủy khí động lực ứng dụng
2
PGS.TS. Hà Ngọc Hiến
3
11-12
303-GĐ2
 
4
11-12
303-GĐ2
 
EMA2023 1
Kỹ thuật số
2
TS. Nguyễn Kiêm Hùng
4
11-13
308-G2
 
6
11-13
PM 201-G2
 
ELT2029 1
Toán trong Công nghệ
3
TS. Trần Thị Thúy Quỳnh
7
3-5
302-GĐ2
 
5
11-13
302-GĐ2
 
INT2207 1
Cơ sở dữ liệu
3
TS. Nguyễn Tuệ
5
11-13
312-GĐ2
 
6
11-13
312-GĐ2
 
INT3407 1
Tin sinh học
3
TS. Đặng Cao Cường
5
11-13
301-G2
 
7
2-4
301-GĐ2
 
INT3306 1
Phát triển ứng dụng Web
3
TS. Nguyễn Việt Anh
6
11-13
PM 202-G2
 
CN
6-9
PM 202-G2
 
PHY1102 1
Quang học
2
ThS. Nguyễn Thị Minh Hồng
3
2-5
705-E3
 
INT1003 1
Tin học cơ sở 1
3
TS. Ma Thị Châu
7
6-9
301-G2
 
Khoa CNTT
3
11-13
PM 201-G2
 
5
11-13
PM 201-G2
 
MAT1095 1
Giải tích 2
5
ThS. Nguyễn Quang Vinh
2
11-13
313-GĐ2
 
4
11-13
301-G2
 
6
11-13
301-G2
 
7
2-5
103-G2
 
FLF1107 1
Tiếng Anh B1
5
ĐHNN
2
10-13
302-GĐ2
Dành cho SV
K59 trở về trước
4
10-13
302-GĐ2
7
2-5
302-GĐ2
2. Đối tượng đăng ký:
- Sinh viên bậc đại học; ưu tiên sinh viên năm cuối, sinh viên học trả nợ, cải thiện (khóa học từ QH-2014-I/CQ trở đi được đăng ký học cải thiện điểm với các học phần đạt điểm D, D+).
3. Thời hạn và địa điểm đăng ký: từ 14/03/2017 ÷ 22/03/2017 trong giờ hành chính tại Bộ phận Tiếp người học (Phòng 104, nhà E3).
4. Điều kiện mở lớp:
- Mỗi lớp học phần phải có từ 20 sinh viên trở lên.
- Những lớp học phần có số lượng đăng ký ít hơn 20 sinh viên, Nhà trường sẽ căn cứ vào nguyện vọng và cam kết của sinh viên để xem xét giải quyết.
- Căn cứ vào danh sách đăng ký, Phòng Đào tạo tổng hợp danh sách và thông báo trên trang tin điện tử muộn nhất là thứ Sáu, ngày 24/03/2017.
5. Mức nộp và thời gian nộp học phí:
Theo Quy định hiện hành của Nhà trường và nộp ngay khi sinh viên đăng ký học.
Ghi chú:
- Thời khóa biểu được thực hiện bắt đầu từ ngày 27/03/2017 đến hết ngày 21/05/2017 Thời gian thi tuần 22/05/2017¸28/05/2017.
- Sinh viên đăng ký học sau ngày 22/03/2017 sẽ không được giải quyết nữa và sinh viên phải tự chịu trách nhiệm về việc chậm trễ của mình./.