Đại học Quốc Gia Hà Nội

Lịch làm việc với sinh viên QH-2016 về việc tổ chức các lớp học phần ngoại ngữ

Send to friendPDF version
Căn cứ công văn số 257/ĐHNN-ĐT ngày 07/03/2017 của trường Đại học Ngoại ngữ về kế hoạch phổ biến các nội dung hướng dẫn tổ chức các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội (nội dung trong Hướng dẫn 297/HD-ĐHQGHN). Phòng Đào tạo thông báo buổi làm việc của trường Đại học Ngoại ngữ với sinh viên QH-2016 theo lịch như sau:
 
1. Thời gian: 18h30, thứ Sáu ngày 10/03/2017
2. Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo – Đại học Quốc gia Hà Nội.
3. Nội dung buổi làm việc: tổ chức các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung trong chương trình đào tạo tại Đại học Quốc gia Hà Nội.
Yêu cầu sinh viên có mặt đầy đủ và đúng giờ./.
Trân trọng thông báo!