Đại học Quốc Gia Hà Nội

Điều chỉnh giảng đường và giảng viên giảng dạy học kỳ II năm học 2016-2017 (lần 3)

Send to friendPDF version
 Thực hiện chỉ đạo của Ban giám hiệu Nhà trường về việc sử dụng giảng đường và phòng thực hành máy tính phục vụ cuộc thi Hackathon năm 2017, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường nghiên cứu 2017 và hội thảo Khoa học dành cho nghiên cứu sinh, và kỳ thi vòng 2 chọn đội tuyển dự thi Olympic Tin học Châu Á và Quốc Tế năm 2017, phòng Đào tạo trân trọng thông báo điều chỉnh giảng đường và phòng máy tính từ ngày 9/03/2017 ÷ 27/03/2017, cụ thể như sau:

Xem nội dung chi tiết tại đây