Đại học Quốc Gia Hà Nội

Đăng ký học lớp Giáo dục thể chất tự nguyện HK II năm học 2016-2017

Send to friendPDF version
Phòng Đào tạo xin trân trọng thông báo tới toàn thể sinh viên bậc đại học công văn số 22/GDTC&TT-ĐT ngày 07/02/2017 của Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao (đính kèm) về việc mở lớp Giáo dục thể chất tự nguyện học kỳ II năm học 2016-2017.
Sinh viên có nguyện vọng đăng ký học nộp đơn (theo mẫu), thời gian từ 27/02/2017 - 06/03/2017 trong giờ hành chính tại Bộ phận Tiếp người học (Phòng 104, nhà E3) và nộp học phí ngay khi đăng ký học.
Trân trọng thông báo!