Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo

Thực hiện kế hoạch học tập đại học hệ chính quy năm học 2017-2018 của Trường Đại học Công nghệ, Nhà trường thông báo:
Để chuẩn bị cho học kỳ I năm học 2017-2018, Phòng Đào tạo (P.ĐT) gửi tới toàn thể sinh viên (SV) bậc đại học trong Trường hướng dẫn đăng ký học, học kỳ I năm học 2017-2018, cụ thể như sau:
ĐHQGHN nhận được thông báo của Mạng lưới các trường Đại học ASEAN về chương trình "Hội thảo Mùa đông về Phát triển An ninh Con người và Khoa học Năng lượng "được tổ chức bởi Trường Sau đại học Khoa học Năng lượng (GSES) của ĐH Kyoto, Nhật Bản và Mạng lưới các trường Đại học ASEAN-Đại học Kyoto (AUN-KU).
Trong học kỳ II năm học 2016-2017, Nhà trường đã nhiều lần thông báo nhắc nhở về việc sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí đúng thời hạn. Tuy nhiên đến nay, vẫn còn một số sinh viên chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí với Nhà trường.