Đại học Quốc Gia Hà Nội

cựu chiến binh

Ngày 10/03, hòa chung khí thế sôi nổi của Đại hội Cựu chiến binh cơ sở, tiến tới Đại hội Đại biểu Cựu chiến binh TP. Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2020, Hội Cựu chiến binh (CCB) Trường Đại học Công nghệ long trọng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022.