Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tuyển dụng

 
Công ty TNHH Synergix Technologies Việt Nam thông báo tuyển dụng các vị trí lập trình viên, kỹ sư phát triển phầm mềm và kỹ sư hệ thống đối với sinh viên
Xem nội dung chi tiết tại file đính kèm
MB dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh bằng tài năng, phát triển bằng thực lực, vươn lên bằng sự tự tin và gắn bó bằng tâm huyết, đáp lại sự mong đợi của nhân viên bằng: