Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tuyển dụng

Hiện nay, Công ty TNHH KMW Việt Nam đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:
Trung tâm Quản lý, Điều hành mạng(NOC) là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Viễn thông MobiFone, trực tiếp quản lý, giám sát, vận hành các thiết bị phần mạng lõi, hệ thống dịch vụ VAS/IN, CNTT, truyền dẫn, kết nối các hướng lưu lượng quốc tế và mạng khác.
Tại Trung tâm Quản lý, Điều hành mạng, các ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, ổn định; được tham gia các khoá đào tạo nâng cao về chuyên môn trong và ngoài nước, các chế độ ưu đãi và cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Để đáp ứng yêu cầu phát triển, Trung tâm Quản lý, Điều hành mạng cần tuyển một số vị trí như sau:
Công ty Hello Health Group tuyển dụng ở vị trí: 50 BIÊN TẬP NỘI DUNG.
Tổ hợp Công nghệ Giáo dục TOPICA là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực đào tạo trực tuyến tại Việt Nam và Đông Nam Á. Với 2 sản phẩm chính là Topica Uni, chương trình đào tạo cử nhân trực tuyến liên kết với các trường đại học nổi tiếng và sản phẩm Topica Native, chương trình tiếng Anh giao tiếp trực tuyến được giảng dạy bởi giáo viên Âu - Úc - Mỹ.
Tập đoàn Diebold Inc đang tuyển thực tập sinh tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm phần mềm Viettel 2 đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho các vị trí:
Công ty Niteco Vietnam đang triển khai chương trình thường niên gọi là Niteco Young Talent (NYT), chương trình này dành cho các bạn sinh viên năm cuối và đã ra trường thực tập tại công ty trong vòng 3 tháng.