Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông tin tuyển dụng của Phòng Công nghệ Thông tin – Trung tâm CNTT & KHDN Viettel Quảng Ninh – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Send to friendPDF version
Phòng Công nghệ Thông tin – Trung tâm  CNTT & KHDN Viettel Quảng Ninh – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội tuyển dụng vị trí nhân viên CNTT
Số lượng: 15 người
Mô tả công việc và tiêu chuẩn tuyển dụng, chi tiết trong file đính kèm.
 
AttachmentSize
Công van Tuyen dung.pdf135.65 KB
Thong bao Tuyen dung.pdf114.96 KB