Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông báo tuyển dụng của Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam

Send to friendPDF version
Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam tổ chức thi tuyển dụng vào các vị trí sau:
I. Đối tượng tuyển dụng
1. Kiểm soát viên không lưu;
2. Nhân viên Quản lý luồng không lưu;
3. Nhân viên Khí tượng;
4. Nhân viên Kỹ thuật;
5. Nhân viên thông báo tin tức hàng không;
6. Nhân viên thủ tục bay/ thông báo tin tức hàng không (ARO/AIS/SIG);
7. Nhân viên Đánh tín hiệu tàu bay lăn;
II. Vị trí làm việc, số lượng tuyển dụng
TT
Vị trí làm việc
Số lượng tuyển dụng
1
Kiểm soát viên không lưu:
74
1.1
Công ty Quản lý bay miền Bắc
29
1.2
Công ty Quản lý bay miền Trung
10
1.3
Công ty Quản lý bay miền Nam
35
2
Nhân viên Quản lý luồng không lưu
02
 
Trung tâm Quản lý luồng không lưu
02
3
Nhân viên Khí tượng:
06
3.1
Trung tâm Cảnh báo thời tiết – TT Quản lý luồng không lưu
04
3.2
Đài KSKL Vân Đồn- Công ty QLBMB
02
4
Nhân viên kỹ thuật:
49
6.1
Công ty Quản lý bay miền Bắc
11
6.2
Công ty Quản lý bay miền Trung
19
6.3
Công ty Quản lý bay miền Nam
19
6.4
Trung tâm Thông báo tin tức hàng không
1
5
Nhân viên AIS
01
5.1
Phòng NOTAM quốc tê-TT thông báo TTHK
01
6
Nhân viên ARO/AIS
02
6.1
Công ty Quản lý bay miền Bắc
02
7
Nhân viên Đánh tín hiệu tàu bay lăn
01
7.1
Công ty Quản lý bay miền Nam
01
III. Thời gian nhận hồ sơ
Tiếp nhận hồ sơ từ 08h00 ngày 19/06/2017 đến 17h00 ngày 14/07/2017 trong giờ hành chính (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày Lễ).
IV. Địa điểm nhận hồ sơ
1. Ban Tổ chức cán bộ - Lao động, Tòa nhà A, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, số 6/200 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.
2. Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động Công ty Quản lý bay miền Bắc.
3. Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Trung tâm Thông báo tin tức hàng không.
4. Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Trung tâm Quản lý luồng không lưu.
5. Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động Công ty Quản lý bay miền Trung.
6. Phòng Tổ chức cán bộ - Lao động, Công ty Quản lý bay miền Nam.
Mọi thông tin chi tiết về tiêu chuẩn dự tuyển, vị trí làm việc cụ thể, điều kiện dự tuyển, hồ sơ dự tuyển và địa chỉ nhận hồ sơ xin vui lòng xem tại Website: www.vatm.vn
Xem nội dung chi tiết tại đây