Đại học Quốc Gia Hà Nội

Thông tin luận án Tiến sĩ

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Thùy Anh             2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh:                 20/06/1986                                  4. Nơi sinh: Thái Bình
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1138/QĐ-CTSV ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: Phân tích ổn định phi tuyến của vỏ cầu làm bằng vật liệu composite FGM.
8. Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật.                                           9. Mã số: 62520101
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Nguyễn Đình Đức 
Xem nội dung chi tiết tại đây
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Vân              2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 29/04/1979                                                               4. Nơi sinh: Nam Định
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 4154/SĐH ngày 17 tháng 7  năm 2008.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:không có
7. Tên đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả định vị và dẫn đường robot di động trong môi trường không biết trước.
8. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử                                            9. Mã số: 62 52 02 03
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Quang Vinh
                                                      TS. Lê Vũ Hà
Xem nội dung chi tiết tại đây
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Minh Hồng     2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 31/10/1981                                                   4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3613/QĐ-SĐH ngày 22 tháng 10 năm 2009   
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: nghỉ sinh 12 tháng từ 1/8/2012 đến 31/7/2013
7. Tên đề tài luận án: Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất đặc trưng của vật liệu tổ hợp cấu trúc micro-nano trên nền sắt điện
8. Chuyên ngành: Vật liệu và linh kiện nanô                     9. Mã số: Đào tạo thí điểm
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:   PGS.TS. Phạm Đức Thắng - Hướng dẫn chính
                                                         GS.TS. Nguyễn Hữu Đức - Hướng dẫn phụ
Xem nội dung chi tiết tại đây
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Anh Đức                2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 10/05/1982                                                4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3613/QĐ-SĐH, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: Chế tạo và nghiên cứu vật liệu tổ hợp từ-điện với lớp từ giảo có cấu trúc nano và vô định hình dùng cho cảm biến từ trường micro-tesla
8. Chuyên ngành: Vật liệu và linh kiện nano
9. Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đỗ Thị Hương Giang
                                                      GS.TS Nguyễn Hữu Đức
Xem nội dung chi tiết tại đây
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Đình Phong           2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 04/09/1976                                                   4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1118/QĐ-CTSV, ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn học tập 06 tháng theo Quyết định số 957/QĐ-ĐT ngày 27/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.
7. Tên đề tài luận án: Phát triển một số phương pháp thiết kế hệ phân lớp trên cơ sở lý thuyết tập mờ và đại số gia tử.
8. Chuyên ngành: Khoa học máy tính                               9. Mã số: 60 48 01 01
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy
                                                      2. PGS. TSKH. Nguyễn Cát Hồ
Xem nội dung chi tiết tại đây
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu, chế tạo điện cực nhạy khí của cảm biến điện hóa từ vật liệu nanô Perovskite LaMO3 (M = Mn, Fe, Ni, Co)
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Đức Thọ.   2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 16-12-1979                                   4. Nơi sinh: Liên Bạt, Ứng Hòa, Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:3205/QĐ-SĐH ngày 08 tháng 11năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 
7. Tên đề tài luận án:Nghiên cứu, chế tạo điện cực nhạy khí của cảm biến điện hóa từ vật liệu nanô Perovskite LaMO3 (M = Mn, Fe, Ni, Co)
8. Chuyên ngành:Vật liệu và Linh kiện Nanô 9. Mã số:Chuyên ngành đào tạo thí điểm
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS. TS. Hoàng Nam Nhật
                                                  PGS.TS. Phạm Đức Thắng
Xem nội dung chi tiết tiếng Anh, tiếng Việt
Tên đề tài luận án: Thiết kế và xây dựng hệ thống dẫn đường tích hợp INS/GPS trên cơ
sở linh kiện vi cơ điện tử dùng cho các phương tiện giao thông đường bộ
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Thắng             2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 05/03/1979                                         4. Nơi sinh: Bình Lục, Hà Nam
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1142/QĐ-CTSV ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
       - Bổ xung thêm 01 cán bộ hướng dẫn theo Quyết định số 190/QĐ-ĐT ngày 27/03/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ (Trước đó đã có Quyết định số 34/QĐ-ĐT ngày 16/01/2012).
        - Gia hạn 02 năm (2016, 2017) so với thời gian đào tạo tiến sĩ chuẩn.
7. Tên đề tài luận án: Thiết kế và xây dựng hệ thống dẫn đường tích hợp INS/GPS trên cơ
sở linh kiện vi cơ điện tử dùng cho các phương tiện giao thông đường bộ
8. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
9. Mã số: 62 52 02 03
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Chử Đức Trình
                                                  PGS.TS Trần Đức Tân
Xem nội dung chi tiết tại đây
Tên đề tài luận án:Nâng cao dung lượng của hệ thống thông tin vô tuyến có nhận thức dựa trên OFDM.
1. Họ và tên nghiên cứu sinh:Lê Văn Tuấn            2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 25/10/1973   ...............................................  4. Nơi sinh:Thanh Hóa
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số:1142/QĐ-CTSV, ngày 28.tháng.11 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.....................................................................
7. Tên đề tài luận án:Nâng cao dung lượng của hệ thống thông tin vô tuyến có nhận thức dựa trên OFDM.
8. Chuyên ngành:Kỹ thuật Viễn thông............................ 9. Mã số:62 52 02 08
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:TS. Nguyễn Thành Hiếu
                                           PGS. TS. Nguyễn Viết Kính
Xem nội dung chi tiết file tiếng Anh, tiếng Việt
Tên đề tài luận án: Phân tích đáp ứng của Profile cánh máy bay theo cách tiếp cận đối ngẫu
1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Minh Triết......... 2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 22/10/1988.................................................. 4. Nơi sinh: Kiên Giang
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 65/QĐ-ĐT, ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
7. Tên đề tài luận án: Phân tích đáp ứng của Profile cánh máy bay theo cách tiếp cận đối ngẫu
8. Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật                                           9. Mã số: 62 52 01 01.................
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:
Cán bộ hướng dẫn chính : GS. TSKH. Nguyễn Đông Anh
Cán bộ hướng dẫn phụ:     PGS. TS. Phạm Mạnh Thắng
Xem nội dung chi tiết tại file tiếng Anh, tiếng Việt
Tên đề tài luận án:   Nghiên cứu giao thức định tuyến tiết kiệm năng lượng cho mạng sensor.
Họ và tên:   Nguyễn Duy Tân                                          Giới tính: Nam
Ngày sinh:  16/08/1977                                                    Nơi sinh:  Hưng Yên
Quyết định công nhận NCS số 1142/QĐ-CTSV ngày 28/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.
Chuyên ngành đào tạo: Truyền dữ liệu và mạng máy tính
Mã số: Đào tạo thí điểm                                                  
Tên đề tài luận án:   Nghiên cứu giao thức định tuyến tiết kiệm năng lượng cho mạng sensor.
Cán bộ hướng dẫn:   PGS.TS. Nguyễn Đình Việt, Trường Đại học Công nghệ
Xem nội dung chi tiết tại đây