Đại học Quốc Gia Hà Nội

hội nghị đào tạo

Chiều ngày 07/07 tại Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An, Trường Đại học Công nghệ tổ chức Hội nghị đào tạo năm học 2016-2017 nhằm đánh giá tình hình hoạt động đào tạo năm học 2016-2017 và trọng tâm công tác năm học 2017-2018.
Ngày 26/08, Trường Đại học Công nghệ tổ chức Hội nghị đào tạo năm học 2015-2016 nhằm đánh giá tình hình họat động đào tạo năm học 2015-2016 và trọng tâm công tác năm học 2016-2017.
Ngày 23/10, Trường Đại học Công nghệ tổ chức hội nghị đào tạo năm học 2014-2015 nhằm tổng kết những điểm mạnh và tồn tại trong công tác đào tạo năm học 2014-2015, phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016.
Nhằm đánh giá kết quả các hoạt động đào tạo năm học 2014 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ đào tạo năm học 2015 - 2016, ngày 16/10 tại phòng họp 212, Khoa Công nghệ thông tin (Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN) đã tiến hành tổ chức hội nghị đào tạo năm 2015. Hội nghị được tiến hành dưới sự chủ trì của PGS.TS Trương Ninh Thuận - Phó Chủ nhiệm Khoa.
Ngày 14/10, Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa (Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN) tổ chức hội nghị đào tạo cấp Khoa năm 2015 tại Nhà E3.
Ngày 28/08, Trường Đại học Công nghệ tổ chức hội nghị đào tạo năm học 2013-2014 nhằm tổng kết những điểm mạnh và tồn tại trong công tác đào tạo năm học 2013-2014, phương hướng nhiệm vụ năm học 2014-2015.
Ngày 19/08, Khoa Công nghệ thông tin (Trường Đại học Công nghệ) tổ chức hội nghị đào tạo năm học 2013-2014.