Đại học Quốc Gia Hà Nội

phiếu tín nhiệm

Ngày 10/5/2017, Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy thư giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo, người học, công tác đảm bảo chất lượng.
Ngày 17/5, Khoa Công nghệ thông tin (Trường Đại học Công nghệ) đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức lấy phiếu tín nhiệm nhân sự Chủ nhiệm khoa tại Hội trường 3-G3.
Thực hiện hướng dẫn của Ban thường vụ Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội tại công văn số 212 – HD/ĐU ngày 21/11/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan, đơn vị và đoàn thể quần chúng của ĐHQGHN, ngày 25/12/2014, Trường Đại học Công nghệ  đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng Nhà trường.
Ngày 21/04, Trường Đại học Công nghệ đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức lấy phiếu tín nhiệm nhân sự bổ nhiệm lại PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình giữ chức vụ Hiệu trưởng nhiệm kỳ 2014-2019.