Đại học Quốc Gia Hà Nội

hội nghị cán bộ

Ngày 07/07, tại Thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An, Trường Đại học Công nghệ long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và tổng kết năm học 2016-2017 nhằm đánh giá tình hình họat động đào tạo năm học 2016-2017 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018.
Ngày 27/06, Khoa Điện tử Viễn thông đã tổ chức hội nghị cán bộ viên chức và tổng kết năm học 2016-2017 tại Nhà G2.
Ngày 26/08, Trường Đại học Công nghệ long trọng tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và tổng kết năm học 2015-2016 nhằm đánh giá tình hình họat động đào tạo năm học 2015-2016 và kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017.
Ngày 12/08, Hội nghị cán bộ viên chức khối Hiệu bộ năm 2016 được tổ chức tại phòng 212 nhà E3.
Ngày 21/3/2016, Trường Đại học Công nghệ – ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng.
Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết năm học 2014 – 2015 vào ngày 27/08. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ năm học 2014-2015 và đề ra phương hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường trong năm học 2015-2016.
Ngày 27/08/2014, Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN) đã tổ chức Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức và tổng kết năm học 2013 – 2014 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ năm học 2013-2014 và đề ra phương hướng hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường trong năm học 2014-2015.
Ngày 25/08, Hội nghị cán bộ viên chức khối Hiệu bộ năm 2014 được tổ chức tại phòng 212 nhà E3.
Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014-2015, khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa đã tổ chức hội nghị cán bộ viên chức và tổng kết năm học 2013-2014 vào ngày 22/08.
Ngày 20/08, Khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức hội nghị các bộ viên chức năm 2014 và tổng kết năm học 2013-2014.