Đại học Quốc Gia Hà Nội

Phòng Công tác Sinh viên

Send to friendPDF version

Địa chỉ: Phòng 103 nhà E3
Điện thoại: (024) 37548864

Nhân sự:

 

Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng:

TS. Bùi Trung Ninh
Email: ninhbt@vnu.edu.vn

Chuyên Viên

 

Trần Thúy Hằng Bùi Thị Thu Hương
 
  Nguyễn Thị Hồng

 

 

1. Chức năng
Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng quản lý sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là công tác sinh viên).
2. Nhiệm vụ
2.1 Công tác chính trị, tư tưởng sinh viên
- Tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao ý thức chính trị-tư tưởng, quán triệt và tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước của ĐHQGHN và của Trường; giáo dục truyền thống, rèn luyện đạo đức, ý thức tổ chức, nếp sống văn minh cho người học;
- Nắm bắt và tổng hợp tình hình tư tưởng của sinh viên, phản ánh kịp thời với Đảng ủy, Ban giám hiệu để đưa ra biện pháp xử lý kịp thời;
- Tổ chức tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa học, đầu mỗi năm học;
- Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Trường với đại biểu sinh viên;
2.2 Công tác quản lý sinh viên
- Tổ chức lễ khai giảng/bế giảng/trao bằng;
- Quản lý hồ sơ sinh viên;
- Chỉ định Ban cán sự lớp;
- Tổ chức in, cấp phát, quản lý Thẻ sinh viên;
- Quản lý sinh viên nội, ngoại trú;
- Tiếp sinh viên, giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên; xác nhận, giới thiệu sinh viên với các cơ quan ngoài trường;
- Giải quyết các thủ tục cho sinh viên chuyển trường, ngừng nghỉ/thôi học;
- Thông báo kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên tới gia đình;
- Xây dựng kế hoạch thu học phí (định mức thu, thời gian thu,…), các khoản thu dịch vụ khác của sinh viên;
- Quản lý các nguồn học bổng ngoài ngân sách; thủ tục cho sinh viên vay vốn Ngân hàng;
- Thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên;
- Đánh giá kết quả rèn luyện, thi đua khen thưởng và kỷ luật của sinh viên;
- Phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong sinh viên;
- Tổ chức các đoàn sinh viên tham gia các cuộc thi, hoạt động giao lưu, trao đổi sinh viên trong nước và quốc tế;
<!--[if !supportLists]-->- Quản lý sinh viên quốc tế;
- Tư vấn, hỗ trợ sinh viên khi gặp phải các vấn đề về tâm lý - xã hội; Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học, khám chữa bệnh, bảo hiểm cho sinh viên;
- Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động khởi nghiệp, hướng nghiệp, tư vấn, giới thiệu việc làm, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao;
- Cung cấp các dịch vụ tiện ích khác cho sinh viên trong quá trình học tập.
2.3 Công tác cựu sinh viên
- Khảo sát việc làm của cựu sinh viên;
- Phát triển mạng lưới và quản lý cơ sở dữ liệu cựu sinh viên;
- Phát triển các nguồn lực từ cựu sinh viên để hỗ trợ cho sinh viên và Trường.