Đại học Quốc Gia Hà Nội

lễ bảo vệ

Sáng ngày 16/5, tại Hội trường 3– G3, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN đã diễn ra buổi khai mạc Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp hệ chính quy năm 2017
Sáng ngày 19/5, tại Hội trường 3– G3, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN đã diễn ra buổi khai mạc Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp hệ chính quy năm 2016
Sáng ngày 22/5, Khoa Điện tử Viễn thông đã tổ chức lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông hệ Nhiệm vụ chiến lược với sự tham gia của các giáo sư nước ngoài tại nhà G2.
Sáng ngày 21/5, tại Hội trường 3– G3, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN đã diễn ra buổi khai mạc Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp hệ chính quy đợt 1 năm 2015. 
Ngày 16/12, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN đã diễn ra buổi khai mạc Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp ngành Cơ học kỹ thuật thuộc khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa năm 2014.
Sáng ngày 27/5, tại Hội trường 3– G3, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN đã diễn ra buổi khai mạc Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp hệ chính quy khóa QH -2010-I/CQ. 
Ngày 20-21/02, trường Đại học Công nghệ đã tổ chức lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ học viên khóa 17, 18 chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành Công nghệ Điện tử - Viễn thông, chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN đặt tại trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.