Đại học Quốc Gia Hà Nội

đội tuyển

Ngày 19/04, Trường Đại học Công nghệ tổ chức buổi gặp mặt đội tuyển Olympic Vật lý toàn quốc năm 2017 tại nhà E3.
Ngày 18/04, Trường Đại học Công nghệ tổ chức buổi gặp mặt đội tuyển Olympic Vật lý quốc gia năm 2014 tại nhà E3.
Trong 3 ngày 25, 26 và 27 tháng 3/2014, Trường ĐHCN phối hợp với Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT đã tổ chức thành công kỳ thi chọn đội tuyển Olympic tin học Quốc gia dự thi quốc tế năm 2014.
Ngày 03/04, Trường Đại học Công nghệ tổ chức buổi gặp mặt đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc lần thứ XXII năm 2014 tại nhà E3.
Ngày 25/11, Trường Đại học Công nghệ tổ chức buổi gặp mặt đội tuyển ACM-ICPC và Olympic Tin học sinh viên toàn quốc lần thứ 22 năm 2013 tại nhà E3.