Đại học Quốc Gia Hà Nội

Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa

Send to friendPDF version

Khoa Cơ học Kỹ thuật và Tự động hóa được thành lập theo Quyết định số 1279/QĐ-TCCB ngày 04 tháng 7 năm 2005 của Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội. Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa là một đơn vị liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà nội và Viện Cơ học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đội ngũ giảng viên của Khoa gồm nhiều các GS, TSKH đầu ngành của ngành Cơ học Việt nam.

Hiện nay, Khoa đang đào tạo gần 150 sinh viên đại học với 3 chuyên ngành chính: Cơ học Thuỷ khí Công nghiệp & Môi trường, Cơ học Kỹ thuật Biển và Cơ điện tử. Sinh viên được trang bị và nắm vững các kiến thức cơ bản về Cơ học, Toán học, Vật lý, Công nghệ thông tin và một số kiến thức về Hoá học, Sinh học. Sau khi tốt nghiệp, tuỳ theo từng ngành đào tạo, các kỹ sư có khả năng sử dụng thành thạo kỹ thuật mô hình hoá (Vật lý hay Vật lý - Toán), tính toán, đánh giá, phân tích các quá trình thủy khí công nghiệp (chú trọng dầu khí, năng lượng), tính toán dự báo, giám sát ô nhiễm, nắm vững những đặc thù của một số quá trình công nghệ môi trường, sử dụng thành thạo các phương pháp mới của công nghệ thông tin liên quan (đối với ngành Thuỷ khí Công nghiệp và Môi trường); có khả năng ứng dụng các phương pháp hiện đại của Cơ học kỹ thuật biển trong tính toán cơ sở thiết kế, trong khai thác tài nguyên biển (đối với ngành cơ học kỹ thuật biển); có khả năng tổng hợp liên ngành để sáng tạo, thiết kế và chế tạo sản phẩm mới trong ngành Cơ điện tử (đối với ngành Cơ - Điện tử).

Sinh viên tốt nghiệp tại khoa có thể trở thành các chuyên gia kỹ thuật công nghệ hoạt động trong các cơ quan quản lý, các xí nghiệp sản xuất, cơ sở công nghiệp năng lượng, khai thác dầu khí, bảo vệ môi trường, điều khiển tự động hoặc tham gia công tác nghiên cứu, giảng dạy tại viện nghiên cứu  hay cơ sở đào tạo liên quan.

 Khoa Cơ học Kỹ thuật và Tự động hóa là đầu mối thực hiện nhiệm vụ đào tạo sau đại học của Viện Cơ học - Viện Khoa học & Công nghệ Việt Nam và Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc Gia Hà Nội trong lĩnh vực Cơ học. Hiện nay, Khoa đang đào tạo tiến sỹ cho các chuyên ngành Cơ học vật rắn, Cơ học chất lỏng, Cơ học Kỹ thuật, Lý thuyết điều khiển  và điều khiển tối ưu và đào tạo thạc sỹ cho các chuyên ngành Cơ học vật rắn, Cơ học chất lỏng, Cơ học Kỹ thuật. Cho đến năm 2007, Khoa đã đào tạo được 42 nghiên cứu sinh (36 đã bảo vệ), 67 học viên cao học (52 đã bảo vệ).

Ngoài cơ sở vật chất của trường Đại học Công nghệ dành cho Khoa, các sinh viên và  học viên cao học ngành Cơ học kỹ thuật  được sử dụng các điều kiện của Viện Cơ học dành cho công tác đào tạo như: phòng học, thư viện (trên 10000 đầu sách), phòng thí nghiệm Thủy khí công nghiệp, phòng thí nghiệm Chẩn đoán kỹ thuật công trình, Cơ học máy, Phòng thí nghiệm về môi trường (Biển, Nước và Không khí) với nhiều thiết bị đo đạc, khảo sát hiện trường; Các phương tiện tính toán và các chương trình tính toán cơ học để tiến hành tính toán và nghiên cúu thí nghiệm số trong các lĩnh vực Cơ học công trình và Cơ học máy, Cơ học Sông, Biển, Không khí, Cơ học thủy khí công nghiệp, Cơ học đất và Địa kỹ thuật, Công nghệ môi trường.

Ban Chủ nhiệm khoa

Chủ nhiệm khoa:
   GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh ,  Email: ndanh@imech.ac.vn   

Các Phó Chủ nhiệm khoa:
  TS. Bùi Đình Trí,  Email: bdtri@imech.ac.vn
  TS. Trần Dương Trí, Email: tritd@vnu.edu.vn
  TS. Phạm Mạnh Thắng, Email: thangpm@vnu.edu.vn

Các Bộ môn trực thuộc

  + Bộ môn Công nghệ Biển và Môi trường: (04) 38326134
Chủ nhiệm bộ môn:  GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh
Email: ndanh@imech.av.vn

+ Bộ môn Thuỷ khí Công nghiệp và  Môi trường: (04) 38329706 - (04) 37567538
Chủ nhiệm bộ môn: GS.TSKH. Dương Ngọc Hải
Email: dnhai@vast.ac.vn

+ Bộ môn Công nghệ cơ Điện tử: (04) 37549667
Chủ nhiệm bộ môn: TS. Phạm Mạnh Thắng
Email: thangpm@vnu.edu.vn

 + Bộ môn Công nghệ Hàng không Vũ trụ: (04) 37623134
Chủ nhiệm bộ môn: TS. Phạm Anh Tuấn
Email: patuan@mechatronics.org.vn

Các giáo sư, phó giáo sư giảng dạy tại khoa

GS.TSKH. Nguyễn Đông Anh, GS.TSKH. Nguyễn Văn Điệp, GS.TSKH. Dương Ngọc Hải, GS.TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm, PGS.TS. Hoàng Văn Lai, GS.TSKH. Nguyễn Cao Mệnh, PGS.TS. Ngô Hương Nhu, PGS.TS. Đỗ Ngọc Quỳnh, GS.TSKH Ngô Huy Cẩn, PGS. TSKH. Nguyễn Đình Đức, PGS.TS. Đào Như Mai