Đại học Quốc Gia Hà Nội

đánh giá ngoài

Ngày 15/4/2016, tại Trường Đại học Công nghệ đã diễn ra Lễ bế mạc đánh giá ngoài Trường Đại học Công nghệ theo tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày 13/04, Trường Đại học Công nghệ tiếp đón và làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học của Bộ GD&ĐT do PGS.TS. Nguyễn Hội Nghĩa – Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn.
Ngày 12/12, Đoàn Chuyên gia đánh giá chất lượng đồng cấp nội bộ đã có buổi làm việc với lãnh đạo trường để tổng kết, đánh giá kết quả khảo sát sau hai ngày làm việc.
Ngày 11/12, Trường Đại học Công nghệ tiếp đón và làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá chất lượng đồng cấp nội bộ chương trình đào tạo cử nhân ngành Vật lý kỹ thuật và chương trình đào tạo kỹ sư ngành Cơ học kỹ thuật.
Ngày 15/11, Đoàn Chuyên gia đánh giá Ngoài ĐHQGHN do PGS,TS.Trần Thị Hà chuyên gia cao cấp của Bộ Giáo dục Đào tạo- Trưởng đoàn đã kết thúc 3 ngày làm việc tại trường Đại học Công nghệ.
Ngày 13/11, Trường Đại học Công nghệ tiếp đón và làm việc với đoàn chuyên gia đánh giá ngoài ĐHQGHN do PGS.TS.Trần Thị Hà chuyên gia cao cấp của Bộ GD-ĐT làm Trưởng đoàn, cùng đi có PGS.TS. Nguyễn Quý Thanh - Viện Trưởng Viện Đảm bảo chất lượng ĐHQGHN.