Đại học Quốc Gia Hà Nội

lễ trao bằng

Ngày 12/01/2017, trong không khí phấn khởi chào mừng Xuân Đinh Dậu Trường Đại học Công nghệ đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 cho người học đã hoàn thành chương trình đào tạo tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo.
Ngày 29/01/2016, trong không khí phấn khởi chào mừng Xuân Bính Thân Trường Đại học Công nghệ đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ và thạc sĩ cho nghiên cứu sinh và học viên cao học đã hoàn thành chương trình đào tạo tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo.
Ngày 10/02, trong không khí phấn khởi chào mừng Xuân Ất Mùi Trường Đại học Công nghệ đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ và thạc sĩ cho nghiên cứu sinh và học viên cao học đã hoàn thành chương trình đào tạo tại Nhà G3.
Ngày 10/02, trong không khí phấn khởi chào mừng Xuân Ất Mùi Trường Đại học Công nghệ đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ và thạc sĩ cho nghiên cứu sinh và học viên cao học đã hoàn thành chương trình đào tạo tại Nhà G3.
Trường ĐH Công nghệ đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 7 sinh viên trong chương trình ĐT Cử nhân KHMT liên kết với ĐH Troy, Hoa kỳ tại nhà E3 vào ngày 26/10.