Đại học Quốc Gia Hà Nội

Trong nước

 
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển , Tổng Công ty Viễn thông Mobifone
Công ty TNHH Framgia Việt Nam
Công ty Cổ phần FPT
Công ty Dragon Capital Group Limited
Công ty cổ phần phát triển thể thao điện tử  Việt Nam (VietNam Esports)
Công ty Cổ phần OMIMEXT
 
Công ty TNHH Giải pháp Thông minh Sài Gòn
 
Công ty CP Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông (VNPT Technology)
Học viện Kỹ thuật Mật Mã
Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (Samsung Electronics Vietnam Co., Ltd)
Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
Viện nghiên cứu cơ khí, Bộ Công Thương
Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software)
Công ty TNHH Một thành viên HANEL
Công ty Cổ phần Điện tử Chuyên dụng HANEL
Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế  (AIC)
Công ty TNHH Thiết bị Việt Ba (VietBa)
IBM Vietnam
IMI Holding Co.Ltd.
Tinh Van Group
Hội Vô tuyến Điện tử Việt Nam
Viện tin học Pháp ngữ (IFI)
Viện Công nghệ Thông tin, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Viện Công nghệ Viễn thông, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam