Đại học Quốc Gia Hà Nội

Biểu mẫu

1. Chứng nhận là học viên cao học của trường
Học viên làm theo mẫu 
 
2. Đơn xin đổi chuyên ngành đào tạo
Học viên làm theo mẫu 
 
3. Đơn xin hoãn thi
Học viên làm theo mẫu 
 
4. Đơn xin tiếp tục học
Học viên làm theo mẫu 
 
5. Đơn xin xem lại bài thi
Học viên làm theo mẫu 
 
6. Đơn xin thôi học
Học viên làm theo mẫu và hoàn thiện Phiếu thanh toán theo mẫu nộp tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3), Phòng CTSV sẽ tính toán số tiền học phí tương ứng mà học viên phải hoàn thiện trước khi thôi học, sau đó học viên nộp tiền tại Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng KH-TC xác nhận vào đơn là học viên đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì Nhà trường sẽ ra quyết định thôi học cho học viên.
 
7. Đơn xin nghỉ học có thời hạn
Học viên làm theo mẫu và nộp kèm với Bảng điểm học tập (trong trường hợp xin nghỉ vì lý do cá nhân) tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 104-E3), Phòng CTSV sẽ tính toán số tiền học phí tương ứng mà học viên phải hoàn thiện trước khi ngừng/nghỉ, sau đó học viên nộp tiền tại Phòng Kế hoạch - Tài chính, Phòng KH-TC xác nhận vào đơn là học viên đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì Nhà trường sẽ ra quyết định ngừng/nghỉ cho học viên
 
8. Giấy cam đoan
Học viên làm theo mẫu
 
9. Đơn đăng ký/ điều chỉnh môn học
Học viên làm theo mẫu
 
10. Đơn đăng ký môn học
Học viên làm theo mẫu


11. Đơn xin miễn học môn ngoại ngữ
Học viên làm theo mẫu
 
12. Đơn xin đi nước ngoài
Học viên làm theo mẫu


13. Đơn xin miễn học tiếng Anh cơ bản
Học viên làm theo mẫu