Đại học Quốc Gia Hà Nội

trúng tuyển

Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo lịch nhập học của sinh viên khóa QH-2017-I/CQ, cụ thể như sau: 
Trường Đại học Công nghệ thông báo điểm trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2017 theo kết quả bào thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) như sau:
 

Trường ĐHCN thông báo điểm trúng tuyển theo nhóm ngành vào đại học chính quy năm 2017 theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 như sau:

Ngày 13/08, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN  công bố danh sách 19 thí sinh diện dự bị dân tộc trúng tuyển trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2013