Đại học Quốc Gia Hà Nội

Jaist Fair

Ngày 26/03/2015, Trường Đại học Công nghệ phối hợp với Viện tiên tiến về Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (JAIST) tổ chức Hội thảo cơ hội học bổng sau đại học JAIST FAIR 2015. 
Ngày 26/03/2015, Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) sẽ tổ chức Hội thảo JAIST Fair thường niên tại Phòng 212-E3 từ 10h00 đến 12h00.
Ngày 21/04, Trường Đại học Công nghệ phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST) tổ chức JAIST FAIR 2014
Ngày 22/07, Trường Đại học Công nghệ đã tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với các cựu lưu học sinh và nhà khoa học của ĐHQGHN đã từng học tập, làm việc tại Viện khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST) về phát triển hợp tác giữa VNU-JAIST.
  Ngày 17/5, Trường Đại học Công nghệ phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST) tổ chức JAIST FAIR 2013